ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ST OPERATION αναλαμβάνει τη διαχείριση του ταμείου της πολυκατοικίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το κτίριο σας να έχει νόμιμη εκπροσώπηση (βάσει καταστατικού) από εκλεγμένο διαχειριστή που να είναι συνιδιοκτήτης ή επιτροπή συνιδιοκτητών.
Ο νόμιμος διαχειριστής της πολυκατοικίας θα υπογράψει το Ιδιωτικό συμφωνητικό παράδοσης του ταμείου της πολυκατοικίας στην εταιρία μας. Εμείς θα αναλάβουμε στη συνέχεια να πληρώνουμε όλα τα συνεργεία σας, τους κοινόχρηστους λογαριασμούς (ΔΕΗ, νερό, φυσ.αέριο κ.λ.π.), να καταγράφουμε τις ενδείξεις των μετρητών καυσίμων, να εκδίδουμε τα κοινόχρηστα και να φροντίζουμε για την είσπραξη τους.
Για οποιαδήποτε έκτακτη δαπάνη θα ζητάμε την έγκριση του νόμιμου διαχειριστή. Η εξόφληση των κοινοχρήστων θα γίνεται από τον εισπράκτορα της εταιρείας μας, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή μέσω τραπέζης.

logo

 

Επικοινωνία

ST-OPERATION

Σειζάνη 3, 14231, Νέα Ιωνία

2102774775

6946469795

info@st-operation.gr