ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Previous Next

Η συντήρηση του καυστήρα κεντρικής θέρμανσης είναι υποχρεωτική κάθε χρόνο (για μεγάλους καυστήρες 2 φορές ετησίως) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (« Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού» ΦΕΚ 2654Β/9-11-2011).
Η συντήρηση πρέπει να γίνεται από αδειούχο τεχνικό και να χορηγείται το φύλλο συντήρησης όπου αναγράφονται τα συγκεκριμένα στοιχεία λειτουργίας του συστήματος και οι μετρήσεις καυσαερίων.
Για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου είναι υποχρεωτικός, ανά 4 χρόνια, ο έλεγχος και το πιστοποιητικό στεγανότητας. Παράλληλα, κάθε χρόνο πρέπει να γίνεται έλεγχος, συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων (Π.Δ 71/1988 κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων).
Αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του νόμου είναι ο διαχειριστής. Σε περίπτωση ζημιάς ή ατυχήματος θα είναι αντιμέτωπος και με ποινικές ευθύνες αν δεν έχει φροντίσει να έχουν γίνει οι προβλεπόμενες από το νόμο εργασίες ελέγχου και συντήρησης των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων

logo

 

Επικοινωνία

ST-OPERATION

Σειζάνη 3, 14231, Νέα Ιωνία

2102774775

6946469795

info@st-operation.gr