ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ

Tι προσφέρουμε:

  • Πιστοποιημένους πυροσβεστήρες, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές
  • Η εταιρεία μας τηρεί αρχείο και ενημερώνει τον διαχειριστή για τον ετήσιο έλεγχο ή την αναγόμωση , ώστε να πληρούνται οι βασικοί κανόνες πυρασφάλειας του κτιρίου ή της πολυκατοικίας.

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

  • Οι εργασίες συντήρησης στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης καθίστανται αναγκαίες για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του, καθώς και υποχρεωτικές από την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Η ύπαρξη πυροσβεστήρων και η συντήρησή τους κάθε χρόνο συνιστά αναγκαιότητα και είναι υποχρεωτική για τους κοινόχρηστους χώρους σύμφωνα με τον κανονισμό πυροπροστασίας κτιρίων .
  • Η ευθύνη για την τέλεση όλων των εργασιών συντήρησης των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων εναπόκειται στις αρμοδιότητες του εκάστοτε διαχειριστή.

logo

 

Επικοινωνία

ST-OPERATION

Σειζάνη 3, 14231, Νέα Ιωνία

2102774775

6946469795

info@st-operation.gr